Általános információs vonal

+3670/292-3656

Központi email

info@aligatoruszoiskola.hu

Info vonal hivható

Hétköznapokon 9:00-15:00 óra között

Több gyermek esetén kérjük mindenkinek egyet-egyet legyenek kedvesek kitölteni!

NYÁRI TÁBORRAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő adatai: név: Tutajos Trend Kft., székhely: 1149 Budapest, Gyarmat u. 89/A. 2.2., adószám: 180861-2-42, Képviseli: Hajós Gyula ügyvezető, e-mail cím: aligatorkertvarosiuszoiskola@gmail.com

a továbbiakban: Adatkezelő.

Az adatkezelés célja, köre, címzettje, időtartama: Az Adatkezelő a táboroztatási tevékenységével kapcsolatban alapvetően olyan személyes adatokat kezel, amelyek szükségesek az Adatkezelő által szervezett táboroztatással kapcsolatos szerződések létrehozásához és teljesítéséhez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

 • A személyes adatok különleges kategóriáinak, úgymint a táborozásban résztvevő gyermek egyes egészségügyi adatainak (a gyermek megfelelő egészségügyi állapotának igazolására szolgáló nyilatkozat adatai, továbbá ételérzékenység/gyógyszerérzékenység/allergia adatok) kezelése ugyancsak a táboroztatásra vonatkozóan létrejött szerződés teljesítéséhez szükségesek.
 • Az Adatkezelő ezen felül a törvényes képviselők kapcsolattartási adatait – külön hozzájárulás esetén – a tevékenységére vonatkozó ajánlatokról, hirdetésekről, valamint az általa szervezett vagy szponzorált rendezvényekről szóló tájékoztatások céljából kezeli.
 • Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a táboroztatással kapcsolatos marketing célú tájékoztatások, hirdetések céljából a táborban résztvevő gyermekekről kizárólag az arra jogosult (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozata alapján, a nyilatkozatban meghatározott célból, módon és időtartamban készít és kezel a résztvevők képmását és/vagy hangfelvételét tartalmazó fénykép- és/vagy videofelvételeket. 
 • Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok megadása az Adatkezelő részére mindenkor önkéntes, de meghatározott adatok megadása hiányában, vagy az adatok pontatlansága esetén lehetséges, hogy az Adatkezelő nem lesz képes a megfelelő szerződés létrehozására, teljesítésére és/vagy kapcsolattartásra, ezért szükséges az Adatkezelő által kért adatoknak mindenkor pontos és hiánytalan megadása.
 • Az Adatkezelő táboroztatási tevékenységével kapcsolatban kezelt személyes adatok a weboldalról letöltött, illetve papír alapon kitöltött jelentkezési adatlapon jelentkező természetes személyektől származhatnak.
 • Tekintettel arra, hogy a táborozásban 16. életévét be nem töltött gyermekek vesznek részt, személyes adataikat, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulást az Adatkezelő részére kizárólag a törvényes képviselő, a szülői felügyeleti jog gyakorlója adhatja meg.
 • A személyes adat megadásával a személyes adatot közlő természetes személy szavatol azért, hogy a megadott személyes adatoknak az Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátása jogszerű, az adatok megadásához megfelelő jogcímmel és jogalappal rendelkezik, továbbá, hogy az adatok valósak, pontosak és hatályosak.
 • Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kategóriái:
 • a táborozásban résztvevő gyermek személyazonosító adatai: születési név, anyja neve, születési helyi/idő, lakcím, TAJ-szám
 • kapcsolattartási adatok: a törvényes képviselő lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 • a táborozásban résztvevő gyermeknek a szerződés teljesítéshez szükséges személyes adatainak különleges kategóriái: egészségügyi adatok (a törvényes képviselő nyilatkozatának adatai a gyermek megfelelő egészségügyi állapotának igazolására, valamint ételérzékenység/gyógyszerérzékenység/ allergia adatok),
 • áfás számla igénylése esetén a számlázáshoz szükséges egyedi adatok (számlázási név, cím, cég esetén adószám).