Központi email

uszoiskolaaligator@gmail.com

Mindennapos testnevelés – Igazolások kiadási rendje

Tisztelt Szülők! A nagy érdeklődésre tekintettel ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a kikérők, valamint a heti 2 testnevelési óra kiváltásával kapcsolatos eljárási rendről. Amennyiben szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, kérjük a gyermekük által látogatott közoktatási intézmény által használt nyomtatványt(okiratot) szíveskedjenek a pultos munkatársunknak leadni.  A nyomtatvány befogadásához, hitelesítéséhez aktív tagsággal kell rendelkezni, a tagság megszűnését követően az Egyesület jogosult az oktatási intézményt erről tájékoztatni. A Szakosztály igazolását az elnök úr aláírásával, hitelesítésével a fenti okirathoz csatolva tudja gyermeke foglalkozásait hitelesen igazolni az Intézmény felé. BIANCÓS KIKÉRŐT NEM TUDUNK KIADNI.

A kedves Szülők a leadott dokumentumot/nyomtatványt 24-48 órán belül vehetik át, illetve beszkennelve elektronikus formában is el tudjuk küldeni.

Tájékoztató a mindennapos testneveléssel kapcsolatban 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdése értelmében: Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelésóra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, b) iskolai sportkörben való sportolással, c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, d) sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelésórával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki. 

A 27.§ (11) bekezdés c) és d) pontja alapján benyújtott kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

• A tájékoztató hátoldalán található adatlap (pontosan kitöltve). 

* A kérelem a következő kritériumok teljesülése esetén tekinthető elfogadhatónak:

– A tanuló aktív tagsággal rendelkezik valamely bejegyzett sportszervezetnél (ennek tényét az iskola ellenőrizheti). – A tanuló legalább heti 2 x 1 órában aktívan sportol.